64. SAVETOVANJE PROIZVODNJA I PRERADA ULJARICA

64. SAVETOVANJEPROIZVODNJA I PRERADAULJARICA HERCEG NOVI 25.jun-30. jun, 2023.godine (more…)

detaljnije...

MONOGRAFIJA – 60 godina Savetovanja industrije ulja Srbije

MONOGRAFIJA - 60 godina Savetovanja industrije ulja Srbije

detaljnije...

AgriPro i Industrijsko bilje – Konferencija Fats & Oils Belgrade

Conference Brochure Conference Brochure Form Conference Programme Executive Summary Registration Form Sponsorship Document

detaljnije...

Početna

64. SAVETOVANJE
PROIZVODNJA I PRERADA
ULJARICA

HERCEG NOVI

25.jun-30. jun, 2023.godine

 

………………………………………….

AgriPro i Industrijsko bilje – Konferencija Fats & Oils Belgrade

Conference Brochure

Conference Brochure Form

Conference Programme

Executive Summary

Registration Form

Sponsorship Document