Oblasti

Društvo je formirano za poslove razvoja industrije šećera i proizvodnju šećernu repe, industrije ulja i proizvodnju uljarica, industriju duvana, lekovitog i aromatičnog bilja i to putem:

– zastupanja i zaštite interesa članova I predstavljanje članova kod saveznih, republičkih i
pokrajinskih organa i organizacija,

– uskladjivanje poslovnih odnosa sa saveznim, republičkim
i pokrajinskim robnim rezervama,

– organizacija stručnih skupova, dodatnog obrazovanja kadrova,
poseta sajamskim priredbama,
– pomoći u organizaciji postavljanja makrosortnih ogleda, ispitivanja
proizvodno-tehnoloških osobina i namena, izborom setvenog
sortimenta za pojedina područja, plasman proizvedene robe,
– upoznavanje proizvodjača i preradjivača sa rezultatima istraživanja,
– usmeravanje tehnologije sirovina,
– izbora i specijalizacije proizvoda, dogovora asortimana,
– zajedničkog nastupa pri nabavci repromaterijala i plasmanu
proizvoda na domaćem i stranom tržištu,
– zajedničkih i pojedinačnih akcija smanjenja troškova
proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda,
– medjusobnog informisanja o dostignućima i primeni novih
tehničko-tehnoloških rešenja,

Društvo organizuje prateće delatnosti:
– dizajniranje ambalaže, znakova, čestitaka, kalendara idr.
– proizvodnju ambalaže i dr., papirne konfekcije, opreme za kontrolu nivoa i temperature u     skladišnim objektima
– izvoz i uvoz,
– zaštitu zaprimljene robe u skladištima, poslove dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije robe i objekata,
– informatičko obrazovanje,
– ispitivanje novih proizvoda, nove opreme i tehnologije,
– prodaju proizvoda i usluga drugim preduzećima, organizacijama i gradjanima
– montaža, popravka i održavanje laboratorijske opreme,

– ugovaranje zajedničkog nastupa prilikom ugovaranja nabavke repromaterijala i sirovina, kao i plasmana proizvoda na domaćem i inostranom tržištu,
– izrada projekcije cene, sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda.